ASEC S.A. – Operator Systemów Sprzedaży Biletów Elektronicznych

ASEC S.A. jest jednym z największych operatorów systemów sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych na rynku transportu publicznego w Polsce. Firma tworzy, dostarcza, instaluje, obsługuje oraz jest operatorem systemów sprzedaży biletów.
ASEC jest operatorem systemu sprzedaży biletów Warszawskiej Karty Miejskiej, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity, Karty Biletu Elektronicznego w Lublinie oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Firma jest wiodącym w kraju dostawcą systemów multi-aplikacyjnych kart przeznaczonych dla przewoźników komunikacji miejskiej  oraz przewoźników kolejowych  (autobusy, tramwaje, metro i kolej). Dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań, ASEC przyczynił się do stworzenia w Polsce wielu nowatorskich systemów technologicznych.

Czytniki

ASEC sprzedaje certyfikowane przez MasterCard i Visa czytniki inteligentnych kart zbliżeniowych produkcji oti, czytniki stykowe i czytniki paska magnetycznego, a także bezstykowe czytniki produkcji własnej oraz moduły oparte na technologii RFID.

Bezgotówkowe Rozwiązania Płatnicze

ASEC sprzedaje i integruje moduły czytników bezstykowych, pozwalających na dokonywanie szybkich bezgotówkowych operacji płatniczych.

System paliwowy

ASEC jest dystrybutorem i dostawcą na rynek polski innowacyjnego rozwiązania EasyFuelPlus (produkowanego i rozwijanego przez otiPetroSmart). EasyFuel jest to system zarządzania i kontroli wydatków na paliwo, obsługujący tankowanie pojazdów na detalicznych i zakładowych stacjach paliwowych. System umożliwia ścisłą kontrolę dystrybucji paliwa we flotach samochodowych oraz kolejowych. Pozwala na usprawnienie tankowania pojazdów oraz zapobiega defraudacji paliwa.

Wieloletnie doświadczenie

ASEC S.A. działa na polskim rynku od 1997 roku. Firma posiada duże zasoby wiedzy technologicznej i technicznej (również dzięki wsparciu On Track Innovations Ltd. – oti), umożliwiające jej efektywne działanie również na rynkach płatnosci bezstykowych oraz innych systemach bazujących na technologii bezstykowej RFID i NFC. W 2004 roku wszystkie akcje spółki ASEC zostały objęte przez On Track Innovations Ltd., będącej światowym liderem na rynku transakcji bezstykowych i NFC (Near Field Communications). Firma oti przoduje w dziedzinie technologii opartej na zbliżeniowych inteligentnych kartach mikroprocesorowych, mających zastosowanie w systemach płatności bezstykowych, transporcie publicznym, systemach paliwowych (karty flotowe itp.).