OTI Europa ASEC – Operator Systemów Sprzedaży Biletów Elektronicznych

OTI Europa ASEC jest jednym z największych operatorów systemów sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych na rynku transportu publicznego w Polsce. Firma tworzy, dostarcza, instaluje, obsługuje oraz jest operatorem systemów sprzedaży biletów.
OTI Europa ASEC jest operatorem systemu sprzedaży biletów Warszawskiej Karty Miejskiej, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity, Karty Biletu Elektronicznego w Lublinie oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Firma jest wiodącym w kraju dostawcą systemów multi-aplikacyjnych kart przeznaczonych dla przewoźników komunikacji miejskiej  oraz przewoźników kolejowych  (autobusy, tramwaje, metro i kolej). Dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań, OTI Europa ASEC przyczynił się do stworzenia w Polsce wielu nowatorskich systemów technologicznych.

Czytniki

OTI Europa ASEC sprzedaje certyfikowane przez MasterCard i Visa czytniki inteligentnych kart zbliżeniowych produkcji oti, czytniki stykowe i czytniki paska magnetycznego, a także bezstykowe czytniki produkcji własnej oraz moduły oparte na technologii RFID.

Bezgotówkowe Rozwiązania Płatnicze

OTI Europa ASEC sprzedaje i integruje moduły czytników bezstykowych, pozwalających na dokonywanie szybkich bezgotówkowych operacji płatniczych.

System paliwowy

OTI Europa ASEC jest dystrybutorem i dostawcą na rynek polski innowacyjnego rozwiązania EasyFuelPlus (produkowanego i rozwijanego przez otiPetroSmart). EasyFuel jest to system zarządzania i kontroli wydatków na paliwo, obsługujący tankowanie pojazdów na detalicznych i zakładowych stacjach paliwowych. System umożliwia ścisłą kontrolę dystrybucji paliwa we flotach samochodowych oraz kolejowych. Pozwala na usprawnienie tankowania pojazdów oraz zapobiega defraudacji paliwa.

Wieloletnie doświadczenie

OTI Europa ASEC działa na polskim rynku od 1997 roku. Firma posiada duże zasoby wiedzy technologicznej i technicznej (również dzięki wsparciu On Track Innovations Ltd. – oti), umożliwiające jej efektywne działanie również na rynkach płatności bezstykowych oraz innych systemach bazujących na technologii bezstykowej RFID i NFC. W 2004 roku wszystkie akcje spółki ASEC zostały objęte przez On Track Innovations Ltd., będącej światowym liderem na rynku transakcji bezstykowych i NFC (Near Field Communications). Firma oti przoduje w dziedzinie technologii opartej na zbliżeniowych inteligentnych kartach mikroprocesorowych, mających zastosowanie w systemach płatności bezstykowych, transporcie publicznym, systemach paliwowych (karty flotowe itp.).

O nas

Agnieszka Światły mianowana Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ASEC S.A. (OTI Europa ASEC) 21 sierpnia 2017. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji (PWSBiA) w Warszawie, w międzyczasie ze stypendium na Uniwersytecie Westminster w Londynie, Szkole Zarządzania Sprzedażą w Warszawie oraz studiach doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest dyplomowanym coachem biznesowym. Płynnie mówi w języku angielskim oraz bardzo dobrze zna hiszpański i niemiecki. Swoje doświadczenie zdobywała przede wszystkim w NCR Corporation zarządzając w ostatnich latach działami sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej jak i MCX. W roli Prezesa Zarządu odpowiada za dalszy rozwój spółki w Polsce poprzez wdrażanie strategii firmy opartej na najnowszej technologii oraz doświadczeniu całej grupy OTI. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch córek.

Małgorzata Olszewska sprawuje stanowisko V-ce Prezesa Zarządu Dyrektora ds. Finansów. Z firmą ASEC S.A. związana od 2004 roku. Swoje doświadczenie zdobywała jako V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Finansów i Administracji, a następnie Prezes Zarządu  w firmie Telefony Brzeskie S.A. Absolwentka kierunku Zarządzania i Rachunkowości przedsiębiorstw  oraz studiów doktoranckich na kierunku Zarządzanie Finansami i Ekonomia. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu podatków, księgowości zarządczej  i zarządzania . Posiada tytuł i uprawnienia doradcy podatkowego. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch synów.

Tomasz Boryczko  Członek Zarządu i Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. Dołączył do firmy w roku 2001 jako Dyrektor ds. Sprzedaży, od roku 2015 pełni także funkcję Członka Zarządu. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na wydziale Elektroniki Automatyki i Elektrotechniki, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów. Przed dołączaniem do firmy pełnił rolę Dyrektora działu Systemów Automatyki Budynkowej  w ASCOMP S.A. oraz V-ce prezesa i Dyrektora Technicznego w Zakładzie Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o. Prywatnie żonaty, ojciec dwóch córek.

Marek Wądołek  Dyrektor ds. Technicznych, zatrudniony w ASEC S.A. od grudnia 2001 roku. Absolwent Akademii Górnico-Hutniczej w Krakowie na kierunku Telekomunikacja. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał od 1991 roku uczestnicząc w rozwoju informatyzacji i automatyzacji przedsiębiorstw od roli programisty do kierownika projektu. Od 1997 roku zarządza zespołami odpowiedzialnymi za rozwój, wdrożenia oraz utrzymanie systemów informatycznych.