KONTAKT DLA PASAŻERÓW SIECI SPRZEDAŻY BILETÓW

Kontakt dla pasażerów:

Infolinia: 801 789 405

 

Faktury za bilety i reklamacje:

bok@asec.com.pl

 

Biuro Obsługi Klienta ASEC

Stacja Metra Centrum lok. 2009C

00-110 Warszawa

 

Godziny otwarcia:

pon.-pt. 9:00-18:00

 

Biuro Obsługi Klienta Warszawskiej Karty Miejskiej 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

BIURO GŁÓWNE

OTI Europa ASEC
ASEC S.A.

ul. Olszańska 5

31-513 Kraków

tel. +48  (12) 293 02 00

fax. +48 (12) 293 02 05

zapytania handlowe e-mail:

asec@asec.com.pl

ASEC S.A. jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy pod numerem:

KRS 0000034383

NIP 677-19-30-964

REGON 351324446

Kapitał akcyjny spółki wynosi 4.107.000 złotych

BIURO GŁÓWNE - LOKALIZACJA