System rejestracji czasu pracy – SERPIKO

 

SERPIKO to centralny system rejestracji czasu pracy (RCP) oraz kontroli dostępu do stref chronionych. Rozwiązanie to zostało stworzone dla jednej z największych sieci handlowych w Polsce i obejmuje zasięgiem centralę oraz wszystkie jednostki terenowe firmy. Dzięki wykorzystaniu technologii internetowych, wdrożenie systemu nie wymagało dodatkowych nakładów finansowych na stacje robocze użytkowników. System ten dedykowany jest dużym przedsiębiorstwom, w których wymagana jest rejestracja czasu pracy oraz kontrola dostępu.

Podstawowy zakres funkcjonalny systemu obejmuje:

 

  • rejestrację czasu pracy przy użyciu karty elektronicznej

  • rozliczanie czasu pracy pracowników

  • planowanie oraz kontrolowanie pracy według harmonogramów

  • kontrolowanie dostępu do chronionych obiektów

  • raportowanie

  • wymianę danych z systemami zewnętrznymi

serpiko_2