System Sprzedaży Mobilnej

System sprzedaży mobilnej ASEC umożliwia  selekcję i  kodowanie w smartfonach wszystkich rodzajów biletów okresowych, strefowych i jednorazowych dla biletów imiennych, grupowych i na okaziciela, z uwzględnieniem ulg ustawowych i handlowych. Integracja aplikacji biletowej z bankowymi usługami mobilnymi pozwala na wykorzystanie wielu kanałów płatności mobilnych.  Dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych technologii kodowań biletów elektronicznych z  wykorzystaniem sprzętowego rozwiązania „Secure Element” lub  technologii „Host Card Emulation” zapewnione jest wysokie bezpieczeństwo systemu, które spełnia wymagania zabezpieczeń stosowanych nawet dla wartościowych biletów długookresowych.  Technologia NFC, w jaką wyposażana jest coraz większa liczba smartfonów,  pozwala na wdrożenie rozwiązania z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury w systemie poboru opłat, stosowanej dla standardowych kart zbliżeniowych.

system sprzedaży mobilnej